Lámpahulladék

2023.jún.30.
Írta: ElectroCoord Magyarország Szólj hozzá!

A lényeg nem változik

eprindul.png

Tetemes mértékű díjakkal debütál az új EPR rendszer

2023. június 2-án megjelent az energiaügyi miniszter 8/2023. (VI. 2.) számú rendelete az EPR rendszerben fizetendő díjak mértékéről. Az EPR-díjak az ugyanazon termékekre fizetett termékdíj tételeknél jóval magasabbak.

Az elektromos és elektronikai termékek termékdíja eddig minden termékre 57 Ft/kg volt.

  1. július 1-től termékcsoportokként változó EPR-díjat kell majd fizetni az alábbiak szerint:

hűtőgépekre 116 Ft/kg

képernyőkre, monitorokra 362 Ft/kg

lámpákra 306 Ft/kg

nagygépekre 124 Ft/kg

kisgépekre 261 Ft/kg.

Láthatjuk, hogy jelentős az emelkedés a termékdíj tételekhez képest. Vannak olyan csomagolószer kategóriák, ahol az emelkedés mértéke több mint nyolcszoros.

Mivel az EPR díj magasabb, mint a termékdíj, ez azt is jelenti, hogy termékdíjat a vállalkozásoknak nem kell majd fizetniük. A probléma ott van, hogy ugyanarra a termékre a jövőben ugyan nem fogunk termékdíjat fizetni (hanem csak EPR-díjat), a termékdíjjal kapcsolatos nyilvántartási és bevallási kötelezettségeknek továbbra is eleget kell tegyenek a gazdálkodók.

Ugyanazon termékekre az EPR-díj és a termékdíj adminisztráció párhuzamosan fog élni, a fizetendő termékdíjból levonhatjuk majd a megfizetett EPR-díjat. Abban reménykedhetünk, hogy előbb-utóbb a termékdíjas szabályozás meg fog szűnni.

Így minden vállalkozás elemi érdeke, hogy az új EPR díjakra tekintettel az árait felülvizsgálja. Az EPR-díjaknak a termékdíjhoz képest történő emelkedésén túl figyelnünk kell arra is, hogy mennyire változik a csomagolóanyagok EPR-díj tétele, hiszen minden terméken van csomagolás, ami szintén EPR-díj megfizetésével jár.

A fizetendő díjtételek megvizsgálásán túl kiemelten fontos a bevallásokhoz szükséges nyilvántartások metodikájának kialakítása, azaz olyan új módszerek bevezetése az ügyviteli és a számlázási rendszerükben, amellyel kontroll alatt tarthatjuk ezen díjak bevallásait.

Társaságunk az Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. segítséget nyújt az EPR díjhoz szükséges adatok felviteléhez és a szükséges nyilvántartás vezetéséhez, továbbá ügyfeleink számára az EPR díjat és/vagy a termékdíjat is kiszámítjuk, bevalljuk és képviseljük az illetékes hatóságok előtt.

Ismerje meg az EPR-hez kapcsolódó szolgáltatásunkat (www.eepr.hu), írjon vagy hívjon bennünket!

Jön az EPR, azaz a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer – Mi a teendő?

A Profitline.hu oldalon megjelent egy újabb hasznos összefoglaló arról, mire számíthatnak a hazai érintett vállalkozások a hazai EPR rendszer bevezetésével július 1-től.

A képre kattintva olvasható a cikk:

profitlinecikk.jpg

Továbbra is érdemes követni az Electro-Coord Magyarország oldalait: a Lámpahulladék Facebook oldalátInstagram oldalunkat és http://electro-coord.hu/ honlapunkat.

2023 EucoLight konferencia - Az eredmények áttekintése

Brüsszel, 2023. május 30.

Május 10-12. között 18 világítástechnikai WEEE-megfelelőségi rendszer 65 küldöttje, a világítástechnikai gyártók képviselői és az érdekelt felek találkoztak a EucoLight éves konferenciáján Bukarestben, amelynek házigazdája a román EucoLight-tag, a Recolamp volt. Idén a konferencia online is elérhető volt azon tagok és előadók számára, akik nem tudtak eljönni Romániába. A napirenden kiemelt helyen szerepeltek az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaival kapcsolatos szakpolitikák, a körforgás és a fenntarthatóság, az üzemeltetés és a kezelés, a marketing/kommunikáció, a fogadó ország (Románia) kilátásai, az EPR-modell - az érdekelt felek gyakorlati tapasztalatai, valamint a EucoLight-tagok legjobb gyakorlatainak megosztása.

group_picture-_press_release.jpg

A EucoLight-tagok és munkatársak előadásain kívül a résztvevők külső előadókat is hallhattak: Maria Banti (Európai Bizottság), Fabrizio Longoni (az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kezelésével foglalkozó olaszországi koordinációs központ), Emmanuel Katrakis (EuRIC), Liliana Nechita (Federation of Intercommunity Development), Eric Ruyters (Eucobat), Monika Romenska (EXPRA), Alexander Goldberg (EWRN), Dominic Henry (Producer Register Limited), Eike Klein (Amazon), Marius Costache (Green WEEE), Roxana Suciu (KPMG) és Jan Clyncke (PV Cycle).

Az elhasználódott világítástechnikai termékeket érintő uniós szakpolitikák - a küldöttek tájékoztatást kaptak az európai zöld megállapodásból eredő számos szabályozási kezdeményezésről, amelyek hatással vannak a gyártókra, a megfelelő visszavételi rendszerekre és az újrahasznosítókra egyaránt. Az Európai Bizottság képviselője elmondta, hogy a folyamatban lévő kulcsfontosságú fejlemény az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv jelenlegi értékelése, amely a jelenlegi uniós jogszabályok felülvizsgálatához vezethet.

Az újrahasznosítók is kifejtették véleményüket arról, hogy a számos szabályozási kezdeményezés megfelelő keretet teremt-e a fenntarthatóság és a körforgás számára.

Az érdekelt felek tapasztalatai a kiterjesztett gyártói felelősségvállalási modellel (EPR) kapcsolatban - A EucoLight számos érdekelt felet meghívott, hogy osszák meg véleményüket az EPR-re vonatkozó, elfogadásra váró uniós jogszabályokkal kapcsolatban, mint például az akkumulátorok, a csomagolások és a csomagolási hulladékok, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó EPR területén érdekelt más kulcsfontosságú szereplőkkel, továbbá a nemzeti nyilvántartásokkal és online piacterekkel kapcsolatban, hogy megvitassák a jövőbeli jogszabályokkal kapcsolatos szempontokat. Több oldalról is felmerült, hogy a jövőbeni nagyobb részvétel és megfelelés elősegítése érdekében szükség van a szabályok jobb harmonizációjára és egyes fogalommeghatározások egyértelműbbé tételére a tagállamok között.

Operatív témák a begyűjtés és a logisztika területén - a tagok beszámoltak a LED-eket is tartalmazó lámpákkal kapcsolatos válogatási tapasztalatokról, a speciális célú lámpák kezeléséről a EucoLight tagországokban, a frakciók végső rendeltetési helyéről és az intelligens konténerekről.

A legjobb gyakorlatok megosztása - az Ambilamp (Spanyolország), az Ecolamp (Olaszország), az Ecosystem (Franciaország), az Ekogaisma (Észtország), az Electrão (Portugália), a Lightcycle (Németország) és a Recolamp (Románia) képviselői számos területen bemutatták országos szintű tapasztalataikat, például a sikeres lámpagyűjtési kampányokat, a határokon átnyúló hulladékszállítások bejelentését, az ökológiai hozzájárulások adórendszerét és a termékek újrahasznosíthatósági címkéjének igényét.  

Körforgásos gazdaság és fenntarthatósági jelentéstétel - Gied van Hoorn, a LightRec Nederland-tól és a EucoLight igazgatótanácsának tagja, bemutatta a körforgásos gazdaságról szóló belső EucoLight-gyűjtemény előzetes eredményeit. Több tagállam már elfogadott jogszabályokat a körforgásos gazdaságról, amelyek hatással vannak az elektronikai termékekre, köztük a világítástechnikai termékekre is. A legjobb gyakorlatokat a különböző tagállamokban a helyszínen hajtják végre. A világítótestek újrafelhasználásának, javításának és újragyártásának további fejlesztésével kapcsolatos gyakorlati kihívásokat azonosítottak.

Roxana Suciu, a KPMG-től a Green Deal miatt a vállalatokra vonatkozó új uniós fenntarthatósági jelentéstételi kötelezettségeket is bemutatta.

A marketing fejlődése - a marketing nagymértékben fejlődött az elmúlt évtizedben az elképzelhetetlen új eszközöknek köszönhetően, amelyek megváltoztatták a kommunikációról való gondolkodásmódot, a marketingkampányok célpontjait és a velük való interakció módját. A EucoLight marketing és kommunikációs munkacsoportja a tagok tapasztalatai alapján áttekintette ezeket a fejleményeket, és a megfelelő gyűjtési és újrahasznosítási szokásokkal kapcsolatos fokozott tudatosság összefüggésébe helyezte őket, nem elhanyagolva a jövőre és a lehetséges további fejleményekre való kitekintést, például a mesterséges intelligencia használatát az egyre hatékonyabb és személyre szabott kommunikáció támogatására.

Záró megjegyzés - a konferencia zárásaként Fabrizio D'Amico, a EucoLight elnöke hangsúlyozta, hogy a következő években szövetségünk fő prioritása - amelyet a tagok is támogattak és megerősítettek -, hogy aktívan hozzájáruljon az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv felülvizsgálatához.

Az igazgatótanács megválasztása

A konferencián megtartották a EucoLight közgyűlését is, amelyen megválasztották az új igazgatótanácsot. A megválasztott elnökségi tagok: Fabrizio D'Amico úr az Ecolamp (Olaszország) képviseletében, aki megerősítette az EucoLight elnöki tisztségét, Gied van Hoorn úr a LightRec Nederland (Hollandia) képviseletében, aki a kincstárnok, Juan Carlos Enrique úr az Ambilamp (Spanyolország) képviseletében, aki az alelnöki tisztséget töltötte be, és Ourania Georgoustsakou asszony a LightingEurope (Belgium) képviseletében, aki az elnökség tagja. A közgyűlés köszönetet mondott két korábbi igazgatósági tagnak is, akik nem jelöltették magukat újraválasztásra, mivel mandátumuk lejárt: Stephan Riemann úrnak a Lightcycle-től (Németország), valamint Tomas Rychetsky úrnak az Ekolamp s.r.o-tól (Cseh Köztársaság) és az Ekolamp Slovakia-tól (Szlovákia).

A EucoLightról:

A EucoLight az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait összegyűjtő és újrahasznosító szervezetek európai szövetsége. Tagjai nevében a EucoLight foglalkozik mindennel, ami az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelvvel, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak begyűjtését és újrahasznosítását érintő jogszabályokkal és szabványokkal kapcsolatos. Tagjai 18 országban működnek, ahol a begyűjtött lámpahulladék 80%-át gyűjtik és hasznosítják újra. A EucoLight az európai WEEE-megfelelőségi rendszerek hangja, amelyek az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak begyűjtésére és újrahasznosítására szakosodtak; a körforgásos gazdaság megvalósításán dolgozik a világítástechnikai termékek esetében. A EucoLightnak 18 PRO tagja van: AMBILAMP (Spanyolország); Appliances Recycling SA (Görögország); Ecolamp (Olaszország); Ecosystem (Franciaország); ESS-Ringlus (Észtország); Ekolamp s.r.o. (Cseh Köztársaság); Ekolamp Slovakia (Szlovákia); Electrão (Portugália); Electro-Coord (Magyarország); ElektroEko (Lengyelország); Elretur (Dánia); FLIP (Finnország); Lightcycle (Németország); LightRec (Hollandia); Recolamp (Románia); Recupel (Belgium); UFH (Ausztria), ZEOS (Szlovénia) és egy társult tag, a LightingEurope. A 2015 közepén alapított EucoLight gyorsan konstruktív párbeszédbe kezdett az érintett érdekeltekkel, hogy szakértelmet nyújtson az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kezelése és hasznosítása terén, valamint, hogy előmozdítsa a kiterjesztett gyártói felelősségvállalási rendszerek pozitív szerepét a környezetre és a társadalomra nézve.

További információért látogasson el a EucoLight weboldalára, kövesse a EucoLightot a Twitteren és a LinkedIn-en, vagy lépjen kapcsolatba a főtitkárral, Marc Guiraud-val (marc.guiraud@eucolight.org).

A találkozó eredményeiről készült angol nyelvű sajtónyilatkozat EZEN AZ OLDALON található.

Értesülj első kézből a mindennapi szelektív hulladékgyűjtéshez kapcsolódó hírekről Facebook oldalunkon!

6 jó szokás, amivel segítheted belső, cirkadián órád működését

A 2022-es évet itt a blogon egy képregény-sorozattal kezdtük, részleteiben publikáltuk Coline Weinzaepflen: Enlighten your clock: How your body tells time című képregényét.

Most, a nyár és a hosszú nappalok beköszöntével újra szeretnénk felhívni a figyelmedet egy fontos dologra: Szervezetünk számára nagyon fontos a természetes fény, testünk reagál a külső fényviszonyokra, így a pihentető és elég, jó minőségű alvás érdekében érdemes pár jó szokásra odafigyelni.

Összegyűjtöttünk neked 6 hasznos tippet annak érdekében, hogy megfelelően be tudd állítani az alvás-ébrenlét ciklusod.

tipp1.jpg

tipp2.jpg

tipp3.jpg

tipp4.jpg

tipp5.jpg

tipp6.jpg

Szívesen olvasnál még többet a belső órádról? Ezen a linken eléred a teljes képregényt.

Továbbra is érdemes követni az Electro-Coord Magyarország oldalait: a Lámpahulladék Facebook oldalátInstagram oldalunkat és http://electro-coord.hu/ honlapunkat.

Tájékoztatás a hulladékgazdálkodás átalakulásáról

2023-ban jelentősen átalakul a hulladékgazdálkodási rendszer Magyarországon. Az állam közfeladatként magához vonta és a MOL Nyrt. részére 35 évre koncesszióba adta a partnereinket is érintő kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működtetését.

Szeretnénk partnereink és gazdálkodó olvasóink segítségére lenni ebben a folyamatban, ezért az alábbiakban összeszedtük a weboldalunkon közzétett, az EPR átalakuláshoz kapcsolódó rendeletet és tájékoztatóinkat:

Electro- Coord – VTT összefoglaló tájékoztató levél az EPR rendeletről – márc. 24.

80/2023 (III.14.) Kormány rendelet a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól – márc. 14.

Az új EPR rendszzer – a legfontosabb változások – márc. 27.

További részletek – haladóknak! – márc. 29.

MOL MOHU Gyártói EPR regisztráció tájékoztató

MOL MOHU Kapcsolat

EPR és termékdíj tanácsadás és ügyintézés

MOL MOHU Felhívás regisztrációra – gyártói tájékoztató márc. 1 – ápr. 30.

MOL MOHU honlap regisztrációs kategóriák segédlet

A 80/2023 (III.14.) Kr. szerinti Hulladékgazdálkodási Hatósági Nyilvántartásbavétel – május 1 – május 31.
Megjelent az OKIRkapu felületén a KG: KGYF-NY (Körforgásos gazdaság / Kiterjesztett gyártói felelősségi körbe tartozók nyilvántartása) adatcsomag: OKIRkapu adatszolgáltatás (https://kapu.okir.hu/okirkapuugyfel/)
Az OKIR tájékoztatása a nyilvántartásba vétei adatcsomagról.

Továbbra is érdemes követni az Electro-Coord Magyarország oldalait: a Lámpahulladék Facebook oldalátInstagram oldalunkat és http://electro-coord.hu/ honlapunkat.

Mindig környezettudatosan - július 1-jén indul az EPR

A 2023. május 9-i Monitor Délután Mindig környezettudatosan rovatában Érczfalvi András vendége Pilter Zoltán termékszabályozási szakértő volt, akivel a július 1-jén induló EPR (kiterjesztett gyártói felelősség) szabályozásától beszélgettek.

Nagyon fontos részleteket tudhatunk meg a most induló rendszerről:

  • Az EPR rendszer bevezetése milyen változást jelent az összes gazdálkodóra?
  • Milyen az EU-s irányelv új, most induló szakasza?
  • Hogyan működött eddig a hazai hulladékgazdálkodás rendszere?
  • Miben változik most ez a rendszer?
  • Milyen költségekkel és plusz adminisztrációval jár ez a változás?
  • Milyen változás lesz a világítástechnikai termékeknél?
  • Milyen új szektorok és szereplők lépnek be a rendszerbe?
  • Milyen kötelezettségei vannak a gazdálkodóknak most, a rendszer indulásakor?

Kattints a képre és hallgasd vissza a beszélgetést weboldalunkon:

trend0509.jpg

Továbbra is érdemes követni az Electro-Coord Magyarország oldalait: a Lámpahulladék Facebook oldalátInstagram oldalunkat és http://electro-coord.hu/ honlapunkat.

A lámpahulladék útja - képekben

Tavasszal sok helyen tartanak lomtalanítási, veszélyes hulladékgyűjtési akciókat. Ezeket az alkalmakat is érdemes kihasználni arra, hogy az otthon gyűjtögetett, felesleges holmiktól megszabaduljunk. És mindezt úgy tegyük, hogy a szelektíven gyűjtött hulladékokat a lehető legnagyobb arányban sikerüljön újrahasznosítani.
A lámpahulladékokat is elhozhatod ezekre a gyűjtésekre, mi pedig szállítjuk tovább, az újrahasznosító üzembe. 
gyujtokocsi.jpg
Az üzembe érkező hulladékot tárolni kell a feldolgozásig.
soskut04.jpg
Majd a vegyes lámpahulladékot típusonként külön válogatjuk.
valogatas-uzemben2.jpg
Az így szétválogatott lámpák külön folytatják útjukat az újrahasznosítás felé.
valogatas-uzemben3.jpg
A fénycsövek egy része a Mezőkovácsházi üzemben működő gépsorra kerül.
fenycso_adagolas.jpg
A folyamat végén pedig visszanyerjük az értékes másodlagos nyersanyagokat, a legnagyobb arányban üveget.
ujuveg2.jpg
Segítsd te is a lámpahulladékok újrahasznosítását és újrahasználatát.
Látogass el a Lámpahulladék honlapra és Relámpa weboldalunkra!
Továbbra is érdemes követni az Electro-Coord Magyarország oldalait: a Lámpahulladék Facebook oldalátInstagram oldalunkat és http://electro-coord.hu/ honlapunkat.

Hazánkban is életbe lépett az EPR rendelet

Az EPR - Extended Producer Responsibility, azaz kiterjesztett gyártói felelősség az egyes termékek életciklusának teljes egészére szóló felelősségvállalást követeli meg a gyártóktól és a forgalmazóktól.

Az EPR alapelve szerint a termelőknek felelősséget kell vállalniuk a termékeik életciklusának minden szakaszáért, azaz a tervezéstől a termelésen és a forgalmazáson át, egészen a felhasználás utáni hulladékkezelésig.

A magyarországi szabályozására vonatkozó, frissen megjelent rendeletről készült egy rövid összefoglaló cikk, amit erre a linkre és a képre kattintva olvashatsz:

epr_jpg.jpg

Továbbra is érdemes követni az Electro-Coord Magyarország oldalait: a Lámpahulladék Facebook oldalátInstagram oldalunkat és http://electro-coord.hu/ honlapunkat.

Április 22 - A Föld napja

Szombaton ismét egy jeles zöld napot ünnepelhetünk. 1970-ben Denis Hayes amerikai egyetemi hallgató kezdeményezésére indult el a Föld Napja mozgalom, hogy felhívja a világ lakosságának figyelmét a Föld természeti környezetének megóvására. Mára már évente több mint 190 országból 1 milliárd egyén vesz részt valamilyen akcióval ezen az ünnepnapon.

Az idei Föld napja a következő jelmondatot kapta:

Invest in our planet

Mit jelent ez? A szervezők arra szeretnék felhívni a figyelmünket, hogy a bolygónk jövőjébe érdemes és fontos befektetni.... akár az időnket, forrásainkat és energiánkat áldozzuk a klímaváltozás problémájának vagy egyéb környezetvédelmi gondok megoldására.

email_header.png

Hogyan támogathatod a kezdeményezést?

Bármilyen egyéni akció segítheti környezetünk védelmét. A Föld napja angol nyelvű weboldalán rengeteg akció tippet találsz, a saját akciódat is regisztrálhatod a térképen.

De akár szétnézhetsz a hazai programok között is és csatlakozhatsz egy közeli eseményhez támogatóként, résztvevőként.

A mi tippünk:

Ha vannak otthon kallódó rossz lámpáid, kiégett fényforrások, akkor látogass el a Föld napján az egyik közeli lámpahulladék gyűjtőpontunkra (a térképes keresőnk segít ebben) és dobd be azokat, mi majd újrahasznosítjuk.

Továbbra is érdemes követni az Electro-Coord Magyarország oldalait: a Lámpahulladék Facebook oldalátInstagram oldalunkat és http://electro-coord.hu/ honlapunkat.

süti beállítások módosítása