2023 EucoLight konferencia - Az eredmények áttekintése

Brüsszel, 2023. május 30.

Május 10-12. között 18 világítástechnikai WEEE-megfelelőségi rendszer 65 küldöttje, a világítástechnikai gyártók képviselői és az érdekelt felek találkoztak a EucoLight éves konferenciáján Bukarestben, amelynek házigazdája a román EucoLight-tag, a Recolamp volt. Idén a konferencia online is elérhető volt azon tagok és előadók számára, akik nem tudtak eljönni Romániába. A napirenden kiemelt helyen szerepeltek az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaival kapcsolatos szakpolitikák, a körforgás és a fenntarthatóság, az üzemeltetés és a kezelés, a marketing/kommunikáció, a fogadó ország (Románia) kilátásai, az EPR-modell - az érdekelt felek gyakorlati tapasztalatai, valamint a EucoLight-tagok legjobb gyakorlatainak megosztása.

group_picture-_press_release.jpg

A EucoLight-tagok és munkatársak előadásain kívül a résztvevők külső előadókat is hallhattak: Maria Banti (Európai Bizottság), Fabrizio Longoni (az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kezelésével foglalkozó olaszországi koordinációs központ), Emmanuel Katrakis (EuRIC), Liliana Nechita (Federation of Intercommunity Development), Eric Ruyters (Eucobat), Monika Romenska (EXPRA), Alexander Goldberg (EWRN), Dominic Henry (Producer Register Limited), Eike Klein (Amazon), Marius Costache (Green WEEE), Roxana Suciu (KPMG) és Jan Clyncke (PV Cycle).

Az elhasználódott világítástechnikai termékeket érintő uniós szakpolitikák - a küldöttek tájékoztatást kaptak az európai zöld megállapodásból eredő számos szabályozási kezdeményezésről, amelyek hatással vannak a gyártókra, a megfelelő visszavételi rendszerekre és az újrahasznosítókra egyaránt. Az Európai Bizottság képviselője elmondta, hogy a folyamatban lévő kulcsfontosságú fejlemény az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv jelenlegi értékelése, amely a jelenlegi uniós jogszabályok felülvizsgálatához vezethet.

Az újrahasznosítók is kifejtették véleményüket arról, hogy a számos szabályozási kezdeményezés megfelelő keretet teremt-e a fenntarthatóság és a körforgás számára.

Az érdekelt felek tapasztalatai a kiterjesztett gyártói felelősségvállalási modellel (EPR) kapcsolatban - A EucoLight számos érdekelt felet meghívott, hogy osszák meg véleményüket az EPR-re vonatkozó, elfogadásra váró uniós jogszabályokkal kapcsolatban, mint például az akkumulátorok, a csomagolások és a csomagolási hulladékok, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó EPR területén érdekelt más kulcsfontosságú szereplőkkel, továbbá a nemzeti nyilvántartásokkal és online piacterekkel kapcsolatban, hogy megvitassák a jövőbeli jogszabályokkal kapcsolatos szempontokat. Több oldalról is felmerült, hogy a jövőbeni nagyobb részvétel és megfelelés elősegítése érdekében szükség van a szabályok jobb harmonizációjára és egyes fogalommeghatározások egyértelműbbé tételére a tagállamok között.

Operatív témák a begyűjtés és a logisztika területén - a tagok beszámoltak a LED-eket is tartalmazó lámpákkal kapcsolatos válogatási tapasztalatokról, a speciális célú lámpák kezeléséről a EucoLight tagországokban, a frakciók végső rendeltetési helyéről és az intelligens konténerekről.

A legjobb gyakorlatok megosztása - az Ambilamp (Spanyolország), az Ecolamp (Olaszország), az Ecosystem (Franciaország), az Ekogaisma (Észtország), az Electrão (Portugália), a Lightcycle (Németország) és a Recolamp (Románia) képviselői számos területen bemutatták országos szintű tapasztalataikat, például a sikeres lámpagyűjtési kampányokat, a határokon átnyúló hulladékszállítások bejelentését, az ökológiai hozzájárulások adórendszerét és a termékek újrahasznosíthatósági címkéjének igényét.  

Körforgásos gazdaság és fenntarthatósági jelentéstétel - Gied van Hoorn, a LightRec Nederland-tól és a EucoLight igazgatótanácsának tagja, bemutatta a körforgásos gazdaságról szóló belső EucoLight-gyűjtemény előzetes eredményeit. Több tagállam már elfogadott jogszabályokat a körforgásos gazdaságról, amelyek hatással vannak az elektronikai termékekre, köztük a világítástechnikai termékekre is. A legjobb gyakorlatokat a különböző tagállamokban a helyszínen hajtják végre. A világítótestek újrafelhasználásának, javításának és újragyártásának további fejlesztésével kapcsolatos gyakorlati kihívásokat azonosítottak.

Roxana Suciu, a KPMG-től a Green Deal miatt a vállalatokra vonatkozó új uniós fenntarthatósági jelentéstételi kötelezettségeket is bemutatta.

A marketing fejlődése - a marketing nagymértékben fejlődött az elmúlt évtizedben az elképzelhetetlen új eszközöknek köszönhetően, amelyek megváltoztatták a kommunikációról való gondolkodásmódot, a marketingkampányok célpontjait és a velük való interakció módját. A EucoLight marketing és kommunikációs munkacsoportja a tagok tapasztalatai alapján áttekintette ezeket a fejleményeket, és a megfelelő gyűjtési és újrahasznosítási szokásokkal kapcsolatos fokozott tudatosság összefüggésébe helyezte őket, nem elhanyagolva a jövőre és a lehetséges további fejleményekre való kitekintést, például a mesterséges intelligencia használatát az egyre hatékonyabb és személyre szabott kommunikáció támogatására.

Záró megjegyzés - a konferencia zárásaként Fabrizio D'Amico, a EucoLight elnöke hangsúlyozta, hogy a következő években szövetségünk fő prioritása - amelyet a tagok is támogattak és megerősítettek -, hogy aktívan hozzájáruljon az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv felülvizsgálatához.

Az igazgatótanács megválasztása

A konferencián megtartották a EucoLight közgyűlését is, amelyen megválasztották az új igazgatótanácsot. A megválasztott elnökségi tagok: Fabrizio D'Amico úr az Ecolamp (Olaszország) képviseletében, aki megerősítette az EucoLight elnöki tisztségét, Gied van Hoorn úr a LightRec Nederland (Hollandia) képviseletében, aki a kincstárnok, Juan Carlos Enrique úr az Ambilamp (Spanyolország) képviseletében, aki az alelnöki tisztséget töltötte be, és Ourania Georgoustsakou asszony a LightingEurope (Belgium) képviseletében, aki az elnökség tagja. A közgyűlés köszönetet mondott két korábbi igazgatósági tagnak is, akik nem jelöltették magukat újraválasztásra, mivel mandátumuk lejárt: Stephan Riemann úrnak a Lightcycle-től (Németország), valamint Tomas Rychetsky úrnak az Ekolamp s.r.o-tól (Cseh Köztársaság) és az Ekolamp Slovakia-tól (Szlovákia).

A EucoLightról:

A EucoLight az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait összegyűjtő és újrahasznosító szervezetek európai szövetsége. Tagjai nevében a EucoLight foglalkozik mindennel, ami az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelvvel, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak begyűjtését és újrahasznosítását érintő jogszabályokkal és szabványokkal kapcsolatos. Tagjai 18 országban működnek, ahol a begyűjtött lámpahulladék 80%-át gyűjtik és hasznosítják újra. A EucoLight az európai WEEE-megfelelőségi rendszerek hangja, amelyek az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak begyűjtésére és újrahasznosítására szakosodtak; a körforgásos gazdaság megvalósításán dolgozik a világítástechnikai termékek esetében. A EucoLightnak 18 PRO tagja van: AMBILAMP (Spanyolország); Appliances Recycling SA (Görögország); Ecolamp (Olaszország); Ecosystem (Franciaország); ESS-Ringlus (Észtország); Ekolamp s.r.o. (Cseh Köztársaság); Ekolamp Slovakia (Szlovákia); Electrão (Portugália); Electro-Coord (Magyarország); ElektroEko (Lengyelország); Elretur (Dánia); FLIP (Finnország); Lightcycle (Németország); LightRec (Hollandia); Recolamp (Románia); Recupel (Belgium); UFH (Ausztria), ZEOS (Szlovénia) és egy társult tag, a LightingEurope. A 2015 közepén alapított EucoLight gyorsan konstruktív párbeszédbe kezdett az érintett érdekeltekkel, hogy szakértelmet nyújtson az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kezelése és hasznosítása terén, valamint, hogy előmozdítsa a kiterjesztett gyártói felelősségvállalási rendszerek pozitív szerepét a környezetre és a társadalomra nézve.

További információért látogasson el a EucoLight weboldalára, kövesse a EucoLightot a Twitteren és a LinkedIn-en, vagy lépjen kapcsolatba a főtitkárral, Marc Guiraud-val (marc.guiraud@eucolight.org).

A találkozó eredményeiről készült angol nyelvű sajtónyilatkozat EZEN AZ OLDALON található.

Értesülj első kézből a mindennapi szelektív hulladékgyűjtéshez kapcsolódó hírekről Facebook oldalunkon!