Mit tanulnak ma a jövő villanyszerelői?

A hazánkban begyűjtött lámpahulladék nagy része nem a lakossági szelektív gyűjtésből származik. A villanyszerelőknek jelentős szerepük van abban, hogy a munkájuk során keletkezett hatalmas mennyiségű fényforrás hulladékot sikeresen visszagyűjtsük, és a korszerű újrahasznosítási folyamat során jelentős mennyiségű újrahasznosítható anyag kerülhessen vissza az ipari körforgásba.

Fontos, hogy a jövő villanyszerelői már tanuló éveik alatt megismerjék a hazai visszagyűjtési és újrahasznosítási rendszert. Ezért az Electro-Coord Magyarország készített számukra egy útmutatót, amelyből a jövő szakképzett villanyszerelői megtudják, mit tehetnek azért, hogy megakadályozzák az elhasznált izzók és lámpák hulladéklerakóba kerülését.

Ez az útmutató a Székesfehérvári SZC Perczel Mór Szakgimnáziuma Szakközépiskolája és Kollégiuma diákjaihoz is eljutott. Ebből az alkalomból kerestük fel Somlyai Zsombor Gergelyt, az intézmény igazgatóhelyettesét.

somlyai_zsombor.jpg

Évente hány friss villanyszerelő szakember kerül ki az intézményből?

Iskolánk múltja már több mint 130 évre nyúlik vissza. Ebbe a hosszú történetbe már az 1950-es évektől bekapcsolódott a villanyszerelés. Innentől tulajdonképpen pár éves kihagyásokkal megszakítva, de folyamatosan jelen van intézményünkben a villanyszerelők oktatása. A képzés formája, szerkezete az évek hosszú sora alatt sokat változott, gondolok itt a modulos vagy duális képzéstípusokra, de a villanyszerelőkre való igény napjainkban is igen nagy a munkaerőpiacon. A most befejezett 2017/2018-as tanévben intézményünkben a 9. és 10. évfolyamokon voltak villanyszerelő tanulóink, azokban az évfolyamokban pedig ahol nincs (végzősök vagy a jövendő évfolyam 9. osztálya), ott a mechatronikus karbantartó képzéseken belül jelennek meg a villanyszerelés oktatási tartalmai. A duális rendszerű villanyszerelő képzésben a 10. és 11. évfolyamon egyre magasabb óraszámmal tanulnak kint a cégeknél a tanulók, így a hétköznapi szinten is megtapasztalhatják a szakma lehetőségeit és perspektíváit.

Képes az iskola a tananyagban lépést tartani a világítástechnikai piac fejlődésével?

Iskolánk a Székesfehérvári Szakképzési Centrum része, ahol a Centrum lehetőségeihez mérten folyamatosan növeli a kor igényeinek megfelelően az informatikai, elektronikai ismeretekhez szükséges szakami háttéranyagot. A tanműhelyünkben 2 villamos műhely áll oktatóink rendelkezésére, ahol a diákok korszerű IKT eszközök segítségével képesek elsajátítani az egyszerűbb áramkötéseket ugyanúgy, mint a PLC programozást. Ami a legfontosabb mégis ebben a környezetben az a szakember, aki ezeket az ismereteket át tudja adni, mert a szakma szépségére mégis csak a mentortanár nyújtja az igazi ösztönzést.

A világítás tervezésénél, kialakításánál manapság az energiatakarékos, környezettudatos szemlélet már alapkövetelmény. Hogyan készítik fel a diákokat arra, hogy munkájuk során a környezetre gyakorolt hatást is szem előtt tartsák?

Egy évvel ezelőtt az iskolánk egyik épülete a beázás áldozata lett, így a világítótestek nagy részét szükségszerűen le kellett cserélnünk. Mint ahogy a pedagógus is példa a növendéke előtt, úgy igyekszünk az iskola felújítását is mintaként felmutatni diákjaink előtt. Így esett a választás a korszerű energiatakarékos világítótestek beszerzésére, melyet a folyamatos karbantartások alkalmával tovább folytatunk. Diákjaink számára a környezettudatosság pozitív hozadékait több formában igyekszünk megjeleníteni pl.: integráltan a természetismeret- és természettudomány-órákon, célzottan kollégiumi foglalkozásokon. Célunk visszavezetni a 8-10 évvel ezelőtt igen jól működött szelektív hulladékgyűjtés rendszerét, valamint egy-egy alkalommal csoportfoglalkozásokat tartani a hulladékok további útjáról, felhasználásáról.

Ha most megkérdeznénk egy végzős villanyszerelőt arról, mit tud a fényforrás hulladékokról, vajon mit mondana?

Azt többen is tudják már, hogy szükség van a hulladékok szelektív gyűjtésre, sokan ismernek is kijelölt lerakó- vagy gyűjtőhelyeket, néhányan pedig már otthon is eleve szelektáltan kezelik a hulladékot. A miértjére azonban kevésbé tudják a választ. Az elektromos hulladékokat nyilvánvalóan veszélyes hulladékforrásként tekintik, de környezetszennyező hatásuk sajnos még nem mindenki számára egyértelmű.

Van olyan megoldás, amivel Ön szerint még jobban segíthetnénk a fiatalok szemléletformálását?

A fejlődéslélektannal foglalkozó szakemberek és a pedagógusok szerint érdemes minél korábban megszólítani a gyerekeket. Ugyanis ha már óvodában vagy általános iskolában szembesül az öko-szemléletmód hasznosságával, egyre korábban nevelődik bele, annál inkább válik természetessé számára a természet szeretete és védelme is. Véleményem szerint akkor tudjuk igazán hatékonyan ezt elérni, ha nem pusztán egy-egy projektnap vagy kiállítás keretében teremtjük meg ennek lehetőségét, hanem a környezettudatos életmód értékteremtő szemléletét sok-sok kis apró alkalommal csempésszük be a tantárgyakba. A kompetenciaalapú oktatásnak ez lehet az egyik kiváló hozadéka, ha nem csak a szakmai, de akár matematika vagy épp idegen nyelvi órákon is tudjuk szemléltetni tanulóink számára az önmagukra és a világra is hasznos környezettudatos életmód jelentőségét.

Burgmann Nóra