Itt vannak az új energiacímkék

2021. szeptember 1-jén a világítástechnikai termékeknél is kötelezővé vált az új energiacímkék használata.

A körforgásos gazdaságra való áttérés egyik lépése ez. Ebben a rendszerben a termékeket már eleve úgy tervezik meg, hogy tekintett el vannak azok teljes életciklusára. A fenntarthatóság érdekében fontos célként jelenik meg, hogy az új termékek minél tartósabbak, javíthatók, újrahasználhatók, illetve hulladékká válásukat követően hasznosíthatók legyenek.

Miben más az új címke?

A számos újdonság közül az egyik leglényegesebb különbség a tárgy és hatály vonatkozásában jelentkezik. A korábbi szabályozással ellentétben – amely kétféle típusú energiacímkét határozott meg, egyet a lámpákra és egyet a világítótestekre – az új jogszabály szakítva ezzel a megközelítéssel összesen egyféle címkét rendel a fényforrásokhoz, kiegészítve azzal, hogy a követelmények a fényforrást tartalmazó termékekben forgalomba hozott fényforrásokra is alkalmazandók. A lámpák, a LED-modulok és a világítótestek után tehát a fényt kibocsátó fényforrásokra kerül át a hangsúly.

cimke1.jpg

Az új szabályozás az energiacímke tartalmában és megjelenésében is számos újdonságot hordoz. Az új címke első ránézésre nagyon hasonlít a korábbi, 1998-ban bevezetett formára. Ismét visszatér az „A”, mint legmagasabb (tehát legjobb) energia hasznosítású osztálytól a legalacsonyabb, „G” osztályig terjedő, hétfokozatú skálához. Az új energiaosztályt a fényforrások mai képességét és a következő években várható fejlődését is figyelembe vevő képlettel lehet meghatározni.

A címke kétféle méretben, sztenderd (72x36 mm) vagy kicsi (54x20 mm), ill a jogszabályban definiált színes vagy egyszínű formában jelenhet meg. 

cimke2.jpg

Új elem továbbá az energiacímkében megjelenő QR kód is, amely ez esetben kettős funkciót tölt be. Egyrészt a fogyasztók számára biztosítandó kötelező adatok és információk digitális elérését teszi lehetővé, másrészt a fogyasztóvédelmi hatóságok munkáját segíti. A gyártóknak a jogszabály által előírt tartalmú adatlapban megjelölt paraméterek értékeit fel kell tölteniük az Európai Bizottság által üzemeltetett , EPREL néven működtetett adatbázisba. A sikeres feltöltés után a rendszer által generált QR kódot kell letölteni, és az adott termék energiacímkéjébe beépíteni.

A termékek felelős tervezésének eredménye a z ú j címkéken megjelenített információkon is láthatóvá válik.

Azonban továbbra is biztosítanunk kell, hogy a hulladékká váló fényforrások a lámpahulladékok szelektív gyűjtésével visszajussanak a feldolgozó és újrahasznosító rendszerbe, hogy újra nyersanyagként jelenhessenek meg a folyamatban.

Továbbra is érdemes követni az Electro-Coord Magyarország oldalait: a Lámpahulladék Facebook oldalátInstagram oldalunkat és http://electro-coord.hu/ honlapunkat.