Szinte minden hulladék kezelésére van itt megoldás

A Palota Környezetvédelmi Kft. több mint huszonöt éve foglalkozik veszélyes hulladékok, valamint az ipari és egyéb tevékenységek (kereskedelem, lakossági szolgáltatás és háztartás) során keletkező különleges bánásmódot igénylő hulladékok kezelésével.

Felkerestük Dr. Varga A. Tamás ügyvezetőt, hogy segítségével megismerjük a cég tevékenységét.

20181011_153010_2.jpg

Hogyan indult a cég tevékenysége?

A nyolcvanas évek elején a Budapesti Műszaki Egyetem Kémiai Technológia Tanszékén, mint vegyészmérnökök környezetvédelmi oktatással és kutatással is foglalkoztunk. 1986-ban alapítottuk meg a Környezetvédelmi Kisszövetkezetet, amely a cégcsoport indulását jelentette. 1987-ben megváltunk a Műszaki Egyetemtől és a magánszférában folytattuk a környezetvédelmi tevékenységet, amely abban az időben kuriózumnak számított.  Ez a Kisszövetkezet fejlődött ma oda, hogy a cégcsoportban több veszélyes hulladékkal foglalkozó cég tevékenykedik, amelyek valamilyen feladatra specializálódtak. Így pl. a hulladékégetés, fertőzésveszélyes hulladékkezelés, laborvizsgálatok stb.

A cégcsoporton belül a Palota Környezetvédelmi Kft. az a cég, amely nem specializálódott, nem szakosodott, hanem tevékenységét tekintve mindenfajta veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtésre és kezelésre tud megoldást javasolni cégcsoporton belül vagy azon kívül. A hulladékkezelésen felül kármentesítéssel is foglalkozunk, részben Magyarországon, részben külföldön.

Pontosan milyen jellegű hulladékokkal foglalkoznak?

A megrendelők elvárják a hulladékkezelő cégektől, hogy csak egy céggel álljanak kapcsolatban, amely a nála keletkező összes hulladékot elszállítja és kezeli.

A Palota Környezetvédelmi Kft. ebben erős, hogy a radioaktív és a robbanásveszélyes anyagokat kivéve minden egyéb más hulladékra van átvételi engedélye és természetesen tudja is kezelni.

Korábban tevékenységünkön belül jelentős szerep jutott a lakosságtól begyűjtött veszélyes hulladéknak is, azonban a jelen szabályozás szerint áttértünk az ún. házhoz menő hulladékgyűjtésre, így jelenleg mindössze két településen gyűjtjük a lakossági veszélyes hulladékot.

A sokféle hulladék között lámpahulladékot is gyűjtenek. Mi történik ezekkel a begyűjtés után?

Többek között a lakossági veszélyes hulladék gyűjtés kapcsán kerültünk kapcsolatba a világítótestekkel, amelyet kezdetektől fogva gyűjtöttünk. Ezek a világítótestek először veszélyes  hulladék lerakóba kerültek, majd az Elektro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. megalakulásával elkezdődött ezen hulladékok hasznosítása is.

Jelenleg az Electro-Coord által számunkra biztosított gyűjtőeszközöket kihelyezzük megrendelőink telephelyére, ahol a megfelelő gyűjtőedényzetbe berakják a különféle világítótesteket. A megtelt gyűjtőeszközöket saját autóinkkal a Budapest XV. kerület Szántóföld út 4/a alatti telephelyünkre beszállítjuk, ahol szelektálás és csoportosítás után az Electro-Coord által kijelölt hasznosítóhoz szállíttatjuk vagy szállítjuk azokat.

Honnan, milyen partnerektől érkezik ez a hulladék?

Az utóbbi időben a világítótestek döntő többsége ipari partnereinktől valamint különféle intézményekből származik, és csak töredék van lakossági gyűjtésből.

Az Elektro-Coord szervező munkájának köszönhetően Magyarországon európai szintre emelkedett a világítótestek visszagyűjtése és hasznosítása.

Jól tudom, hogy a szemléletformálás is fontos része a tevékenységüknek?

Igen. Korábbi oktatói múltunknak köszönhetően jelenleg is több egyetemmel és egyéb oktatási intézménnyel tartjuk a kapcsolatot, a diákok rendszeresen jönnek gyakorlatra és üzemlátogatásra telephelyeinkre és akkreditált laboratóriumunkba.