Hulladékgazdálkodás, energiahatékonyság és körforgásos gazdaság az elektronikai készülékek piacán

Immár 13 és fél éve annak, hogy 11 háztartásigép-gyártó vállalat megalapította a hazai szakmai szervezetét, a CECED Magyarország Egyesülést. A tagság létszáma az évek során egyre nőtt, s 2015 óta már nem csak fehérárus (háztartásigép-) gyártók, hanem bármilyen elektronikaikészülék-gyártó csatlakozhat a szervezethez. A jelenleg 17 tagot és több mint 25 ismert márkát képviselő egyesülés pedig nemrégiben új nevet is kapott: összhangban az európai szervezet megújulásával március óta APPLiA Magyarország Egyesülésként folytatja a tevékenységét.

A megújulás kapcsán Mészáros Fannit, a szervezet cégvezetőjét kérdeztük.

161214_044_pp_masolata.jpg

Az APPLiA nevében is jelzi, hogy az elektronikaikészülék-gyártók érdekeit képviselitek. Miért van erre szükség?

Európában a szakmai érdekképviseletnek jóval régebbre nyúlnak vissza a gyökerei, mint hazánkban. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy európai szervezetünk idén volt 60 éves: 1958-ban néhány tagállami szervezet alapította az idén APPLiA Europe néven újjászületett szervezetet, mely ma már 20 gyártó céget és 25 nemzeti szervezetet képvisel, köztük természetesen az APPLiA Magyarországot is.

Hazánkban – és általában a közép-kelet európai régióban – az uniós csatlakozás adta a fő motivációt a gyártóknak, hogy létrehozzák az érdekképviseleti szervezetüket, hiszen az egyes uniós szabályozások – elsőként kiemelten is az elektronikai hulladékok kezeléséről szóló szabályozás, az ún. WEEE-irányelv – átültetése igényelte a közös fellépést. Fontosnak tartom kiemelni, hogy ebből a közös fellépésből nem csak maguknak a gyártó cégeknek származnak előnyei: a deklaráltan politika- és versenysemleges, nonprofit működés szükséges ahhoz, hogy az uniós és a hazai jogalkotók (minisztériumok) szakmai partnernek tekintsenek minket. Így, ha elfogadják, szakmai információkkal tudjuk segíteni a munkájukat, s az együttműködés eredményeként jól működő, a célok elérését támogató jogszabályok születhetnek.

Melyek azok a szakmai területek, ahol segíteni tudjátok ezt az iparágat?

Ha röviden kellene összefoglalnom a szakmai területeket, melyekkel foglalkozunk, akkor három nagy csoportot emelnék ki: a hulladékgazdálkodást, az energiahatékonyságot és a most már gyakorlatilag mindent összefogó körforgásos gazdaság témáját.

Hogy értékeled a hazai hulladékgazdálkodási rendszer működését?

Az elektronikai hulladékok témája gyakorlatilag napra pontosan „egyidős” az APPLiA Magyarországgal, hiszen, mint említettem, épp ez adta a szervezet létrehozásának legfőbb motivációját 2004-ben. Büszkén állíthatom, hogy a tagjaink által alapított ELECTRO-COORD Magyarországgal együtt nagyban hozzájárult tevékenységünk ahhoz, hogy a közép-kelet európai régiónkban itt jött létre először a gyártói hulladékgazdálkodási rendszer, és Magyarország volt az egyetlen EU-s tagország a régióban, amely 2008-ban teljesíteni tudta a 4 kg/fő visszagyűjtési kötelezettséget.

A kiépített rendszer azonban 2012-ben nagy fordulatot vett…

Igen. Hazánkban a termékdíjas szabályozás a kezdetektől „színesítette” az uniós szabályozást, és különleges kihívások elé állította mind a gyártókat, mind a jogalkotót. Amíg 2011 végéig kvázi szankcióként létezett az uniós szabályozás mellett, azt nagymértékben támogatva kifejezetten hasznos volt, és hozzájárult az említett sikerek eléréséhez. 2012-ben azonban a gyártói hulladékgazdálkodást felváltotta az állami hulladékgazdálkodás. A gyártók azóta a korábbi hulladékkezelési díj 5-6-szorosát fizetik be termékdíjként az állami költségvetésbe, míg onnan a hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi célok elérésére ennek az összegnek (évi 60-70 md Ft) mindössze kb. 20%-át fordítja az állam.  Ezzel a döntéssel véleményem szerint nagy árat fizettünk a környezetvédelem oltárán a gazdasági érdekek érvényesülése javára: az állami bürokrácia ugyanis lassú, így gyakran nem tud a piaci változásokra időben reagálni, ráadásul az egész hulladékgazdálkodás alulfinanszírozott, holott a környezetvédelmi célok érvényesülését épphogy extra támogatással lehetne elérni. Ha nincs elegendő forrás a rendszer működtetésére, akkor a piac fogja irányítani a folyamatokat. A piac pedig nem támogatja a gazdaságtalan megoldásokat, mint például a hűtőgépek óriási térfogatot elfoglaló, hulladékgazdálkodási szempontból értéktelen, feldolgozási szempontból óriási kihívások előtt álló műanyag testének szállítását a fél ország területén át az egyetlen, hazánkban található hűtőfeldolgozó céghez, vagy a képcsöves berendezések környezetbarát feldolgozását.

Természetesen az APPLiA Magyarország jelenleg és a jövőben is minden szakmai segítséget megad a jogalkotó és jogalkalmazó kollégáknak, hogy a lehetőségekhez képest a legjobb eredményeket tudjuk közösen elérni. A körforgásos gazdaság égisze alatt az Európai Parlament április 18-án fogadta el az új hulladékos jogszabálycsomagot, melynek tagállami átültetése lehetőséget ad majd hazánkban is, hogy közösen átgondoljuk, hol és mit lenne érdemes módosítani annak érdekében, hogy a célokat könnyebben elérhessük. . (Az APPLiA Europe kapcsolódó sajtóközleménye itt érhető el.)

Milyen gyakorlati programokat köszönhetünk a APPLiA-nak?

Programjaink kidolgozása során az együttműködés és az összefogás elve vezérel bennünket. Igyekszünk „kitekinteni a házunk tájáról”, és olyan megoldásokat kitalálni, melyekben minden érintett szereplő megtalálja a maga számítását. Hisszük, hogy bizonyos célokat együtt könnyebben érhetünk el, sőt, bizonyos célokat csak együtt érhetünk el!

A XXI. század szereplőinek számos új kihívással kell szembesülniük. Persze mindenkinek megvannak a maga kihívásai: a fogyasztóknak, a piaci szereplőknek csakúgy, mint a jogalkotóknak. De valahol mindannyian ugyanannak a nagy rendszernek a szereplői vagyunk, amit úgy hívnak, hogy a fogyasztói társadalom. Ma a fogyasztói társadalmat szinte mindenki bírálja, ugyanakkor – valljuk be őszintén – szinte mindenki élvezi az előnyeit is.

Programjainkkal szeretnénk új utakat nyitni. Új utakat az egymás megértése, a közös célok érdekében való közös fellépés és a fenntarthatóság irányába.

Tudnál konkrét példát is mondani?

Azt gondolom, hogy a legjobb példa erre a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 2014-ben az Otthon Melege Program keretében elindított és azóta minden évben egy újabb pályázattal megjelenő Háztartási Nagygépek Cseréje alprogram. Ennek keretében a háztartások jelentős állami támogatással cserélhetik le elavult, öreg, energiafaló készülékeiket új, takarékos modellekre. Ezzel a programmal mindenki nyer: a háztartások, a gyártók és kereskedők és végső soron az ország is, hiszen a program jelentősen hozzájárul az energiahatékonysági, CO2-csökkentési célkitűzések megvalósításához.

Büszkén állíthatom, hogy abban, hogy ezek a programok elindulhattak, oroszlánrésze volt az APPLiA Magyarországnak: rendszeres piackutatásaink, megtakarítási kalkulációink és az ezeket összesítő CO2-tanulmányaink képezték az elméleti alapját és indokoltságát a programok elindításának. Az általunk kifejlesztett hűtő- és mosógép-kalkulátorok számolják a megtakarításokat, mellyel kimutatható, számszerűsíthető a programok hatékonysága. A www.csereprogram.hu honlap pedig a pályázók, a gyártók és kereskedők tájékoztatását segíti. A pályázatkezelő szerződéses partnereként segítjük a pályázókat abban, hogy lehetőségük legyen az általuk kiválasztott készüléket megvásárolni a pályázat keretében.

Mennyire eredményesek ezek a csereprogramok?

Ahogy az alábbi ábrán is látható, az elmúlt években megállni látszik a hazai készülékállomány öregedése, s biztos vagyok benne, hogy ebben a csereprogramoknak nagy szerepük volt.

8_evnel_idosebb_keszulekek_aranya.png

Forrás: APPLiA Magyarország – GFK Hungária

Ugyanakkor még mindig van mit lecserélni, hiszen még mindig rendkívül öregek a hazai háztartások gépei:

oreg_keszulekek_uj.png

Forrás: APPLiA Magyarország – GFK Hungária

co2_megtakaritasi_potencial_uj.png

Forrás: APPLiA Magyarország – GFK Hungária

Reméljük ezért, hogy a program 2018-ban is folytatódhat.

Új kihívásokkal néztek szembe a háztartási gépek javítása, szervizelése területén…

Ez valóban így van. Felméréseink és a kollégák tapasztalata is azt mutatja, hogy Magyarországon a háztartások nagy része inkább javíttat, mint cserél, ha elromlik a készüléke. Ez látható az alábbi ábrán is:

mit_tesz_ha_elromlik_keszuleke.png

Forrás: APPLiA Magyarország – GFK Hungária

A legnagyobb kihívást ugyanakkor jelenleg az jelenti, hogy az évtizedekkel ezelőtt a háztartásigép-szerelő szakmát választók lassan nyugdíjba mennek, a fiatal generáció viszont nem érdeklődik a szakma iránt. Az elmúlt évtizedben ezért képzések sem igen voltak.

Pedig a javítás, mint megoldás a cserével szemben a körforgásos gazdaság egyik kiemelt célkitűzése. Ezzel ugyanis megelőzhető az egyre gyorsabbá váló hulladékképződés, elnyújtható a használati idő.

Ezért az APPLiA Magyarország megkezdte egy új, modern képzés, egy új életpálya-modell kidolgozását.

Egy olyan programon dolgozunk, amelyben minden érintett szereplő megtalálhatja a maga számításait. Segíti a gyártókat a minél jobb szolgáltatások és megoldások biztosításában, s ezáltal a márkavédelemben. Segítséget nyújt a háztartásoknak, hogy készülékeiket hosszabban és elégedettebben használhassák. Ezzel együtt munkalehetőséget és egy új életpályát biztosít a mai fiataloknak és a jövő generációinak, akiket a szűken vett szerviztevékenységeken túl számos egyéb, ma kiemelten fontos ismeretre is meg szeretnénk tanítani.

Például vállalkozói, adózási és fogyasztóvédelmi ismeretekre, a környezetvédelmi előírásokra és azok hátterére, szakmai angol nyelvre, valamint kommunikációs és ügyfélkapcsolati ismeretekre. A készülékek szervizelésén túl kiemelt feladatuk lesz az is, hogy a háztartásokat készülékhasználati tanácsokkal lássák el, s hangsúlyozzák a karbantartás fontosságát.

Ezeknek a programoknak jelentős része a lakosságot szólítja meg. Ha valaki most kezdi zöldíteni a háztartását, mire figyeljen az elektronikai eszközeinél?

A gyerekeknek erre egy rövid, frappáns versikével, a 4V-szabállyal szoktam erre  a kérdésre válaszolni. Talán összefoglalásképpen ez most itt is megállja a helyét: Válassz tudatosan! Vezéreld okosan! Viseld gondját! Vidd vissza! Ezekhez a készülékek életútját végigkövető lépésekhez részletes és folyamatosan bővülő tanácsokat a www.applia.hu honlapunkon a Jótanácsok otthonra menüpont alatt adunk a háztartásoknak.

Meglepődtem és örültem, amikor Forgó Morgóval sok-sok év után újra találkoztam. Ezt neked köszönhetjük?

2006-ban indítottuk útjára nagy reményekkel Forgó Morgót és a nevével fémjelzett környezetvédelmi tudatformáló kampányunkat. Az elmúlt 12 évben számtalan rendezvény, iskolai és családi program, valamint pályázat adott lehetőséget a gyerekek és családok részére a környezeti problémákkal és a környezettudatos magatartással való ismerkedésre.

Bátran és büszkén kijelenthetjük, hogy Forgó Morgó, a pazarlásunk miatt zsörtölődő villanyóra-figura mára az energiatakarékosság és a környezettudatosság kiemelkedő alakjává, jelképévé vált a gyerekek és fiatalok körében.

2016-ban, Forgó Morgó 10 éves születésnapján jelent meg a Forgó Morgó a tengeren című mesekönyvem, melyben Forgó Morgó már nemcsak a villanyszámla miatt aggódik, hanem a Föld és az emberiség sorsát érintő kérdések miatt is: hogyan tudnánk kevesebb energiát felhasználni, mi lesz a sok hulladékkal, milyen hatással lesz a klímaváltozás a jövőnkre. A mesekönyvet a 2015-ös gyerekrajz-pályázat legjobb 55 alkotása illusztrálja.

A mesékből 2017. során készült el Forgó Morgó mese- és foglalkoztató füzete, melyben kreatív feladatok is támogatják a gyerekek fejlődését, környezettudatosabbá válását.

A 2016/17-es tanévben, összhangban a körforgásos gazdaság célkitűzéseinek meghirdetésével, a Forgó Morgó kampány is új lendületet vett, és színre lépett Forgó Morgó testvére, Körforgó Morgó, aki a körforgásos gazdaság megvalósításán munkálkodik.

A 2016-os rajzpályázat során a gyerekeknek Körforgó Morgó világát, a körforgásos gazdaságot kellett megrajzolniuk, melyben egy újabb mese, a Forgó Morgó a tengeren mesekönyv cselekményét folytató Az új barát című történet segítette őket. A győztes alkotásból készült el Körforgó Morgó két puzzle-je.

puzzle.jpg

Forrás: APPLiA Magyarország

A rajzpályázat legjobb alkotásai illusztrálják a márciusban, már APPLiA Magyarország Egyesülés név alatt megjelent új mesekönyvet.

A legújabb pályázatunkra, a Forgó Morgó YouTube csatorna pályázatra pedig jobbnál jobb kisfilmeket készítettek nekünk a felső tagozatos osztályok. Ezek megtekinthetők az új www.forgomorgo.hu honlapon, melyet április 21-én a Föld Napja kapcsán adtunk át!

fmhonlap.png

Forrás: APPLiA Magyarország

Szóval az az igazság, hogy Forgó Morgóra nagyon büszkék vagyunk! Ha pár személyes gondolatot fűzhetek ehhez, hát nekem a szívem csücske Forgó Morgó és a gyerekprogramok! Úgy gondolom, hogy a korábbi generációk, de talán még a mi generációnk is nehezen tud a régi, rossz szokásokon változtatni. De ha az új generáció már úgy nő fel, hogy természetes lesz számára, hogy odafigyeljen a környezeti célokra, a szelektív hulladékgyűjtésre, az energiahatékonyságra, a tudatos készülékhasználatra, akkor lehet majd változást elérni ezen a területen is. Jómagam kifejezetten küldetésemnek érzem a fiatal generáció környezettudatosságra nevelését. Ezért is iratkoztam be 2014-ben a Szegedi Tudományegyetem Környezettan szakára. Ugyanis jogász-közgazdászként úgy éreztem, hogy nem tudok eleget természettudományos szempontból, és így nem lehetek hiteles a gyerekek előtt. A tavaly megszerzett alkalmazott környezetkutató diplomámat és az egyetemen kapott tudásomat igyekeztem az új applia.hu és az új forgomorgo.hu honlapok tartalmába, és természetesen mesekönyveimbe is beépíteni, és remélem, hogy ezzel hozzá tudok járulni ahhoz, hogy itt Magyarországon egyre környezettudatosabbá válhassunk!

… és mindezekkel, a programjaitokkal, a tudatformálással a körforgásos gazdaság céljainak megvalósulását is támogatjátok!

Igen, ez így van! És ez is a célunk! Hiszen a jövőnk a körforgásos gazdaság, és a körfogásos gazdaságban mindenkinek megvan a maga feladata. Ez is egy olyan cél, amelyet csak együtt, összefogva érhetünk el. Ezért is választottuk új korszakunk mottójául azt, hogy

„Éljünk okosabban! Rajtunk és rajtad is múlik.”

Az APPLiA Magyarország tevékenységéről részleteket a www.applia.hu oldalon találnak, továbbá követhetik az egyesülés mindennapjait az APPLiA Magyarország Egyesülés facebook oldalán is!

Burgmann Nóra